Barbara Nowacka zwalnia kuratorów oświaty, w tym Krzysztofa Marka Nowackiego z Warmii i Mazur

Barbara Nowacka zwalnia kuratorów oświaty, w tym Krzysztofa Marka Nowackiego z Warmii i Mazur

W ostatnich dniach doszło do znaczących zmian w strukturach edukacji na szczeblu wojewódzkim. Minister Edukacji Narodowej, Barbara Nowacka, podjęła decyzję o odwołaniu sześciu kuratorów oświaty, w tym Krzysztofa Marka Nowackiego, sprawującego do tej pory tę funkcję na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Oficjalne informacje na temat tej radykalnej decyzji zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zgodnie z komunikatem, oprócz Nowackiego z obowiązków kuratora zwolniono również osoby pełniące tę rolę w pięciu innych województwach: dolnośląskim, mazowieckim, podlaskim, śląskim oraz wielkopolskim.

Krzysztof Marek Nowacki objął stanowisko kuratora oświaty na terenie Warmii i Mazur w roku 2016. Przedtem angażował się w pracę pedagogiczną jako nauczyciel historii, a także działał aktywnie w strukturach Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie, między innymi na stanowisku radnego miejskiego. Na chwilę obecną, nie wiadomo jeszcze, kto zostanie jego następcą.

Zmiany na stanowiskach kuratorów oświaty są bezpośrednim efektem ostatnich wyborów parlamentarnych oraz związanej z nimi restrukturyzacji władzy. Kuratorzy pełnią istotną rolę w systemie edukacji, która w ostatnich latach uległa znaczącemu wzrostowi. Najbardziej głośnym przypadkiem odwołania z funkcji kuratora była sytuacja Barbary Nowak z Małopolski, znanej ze swoich konserwatywnych przekonań i kontrowersyjnych wypowiedzi.

Warto przy tym przypomnieć, że polski system edukacyjny czeka kolejna fala daleko idących zmian. Od początku nowego roku, 1 stycznia, kompetencje ministerialne w zakresie edukacji zostaną ponownie podzielone między Ministerstwo Edukacji Narodowej a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To drugie resort będzie pod kierownictwem Dariusza Wieczorka reprezentującego Lewicę.