Ukraiński obywatel zatrzymany przez Straż Graniczną za fałszerstwo dokumentów

Ukraiński obywatel zatrzymany przez Straż Graniczną za fałszerstwo dokumentów

W Grzechotkach, przy drogowym przejściu granicznym, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej zatrzymali obywatela Ukrainy. Wszystko wydarzyło się 3 października, kiedy mężczyzna ten stawiał się do odprawy wyjazdowej z terytorium Polski. Zostało wówczas zauważone, że 34-letni Ukrainiec przedstawił do weryfikacji dokument zawierający fałszywe oświadczenie, które złożył i podpisał własnoręcznie w jednym z warszawskich urzędów.

Według fałszywego oświadczenia, mężczyzna ten przybył do Polski 20 lutego bieżącego roku z Ukrainy, uciekając przed konfliktem zbrojnym. Jednakże, po dokładnych sprawdzeniach, strażnicy graniczni w Grzechotkach ustalili, że prawda była inna. Okazało się bowiem, że wspomniany dzień obywatel Ukrainy odbył podróż do Polski, ale nie z Ukrainy – przekraczał granicę z Rosji.

Założeniem ukraińskiego obywatela było zdobycie numeru PESEL na terytorium Polski, co umożliwiłoby mu otrzymanie tytułu pobytowego. Skutkowałoby to prawem do przebywania nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach strefy Schengen. Dodatkowo, jako rzekomy uchodźca wojenny, mógłby liczyć na wsparcie w postaci polskich świadczeń socjalnych.

Następnego dnia, 4 października, obywatelowi Ukrainy postawiono zarzuty dotyczące złożenia fałszywego oświadczenia. Mężczyzna przyznał się do winy i ostatecznie został skazany na grzywnę w wysokości 3000 złotych.