Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu zdobywa prestiżowe europejskie wyróżnienie!

Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu zdobywa prestiżowe europejskie wyróżnienie!

Szkoła Podstawowa numer 11 z Elbląga została uhonorowana Europejską Odznaką Jakości. Nagroda ta była wynikiem realizacji innowacyjnego projektu w ramach międzynarodowej platformy eTwinning, która promuje współpracę szkół. Szkoła ta posiada imponujące doświadczenie na europejskim rynku edukacyjnym, zdobywając wiele różnych Odznak Jakości oraz tytuł Szkoły eTwinning. Ta nagroda jest kolejnym potwierdzeniem wysokiej jakości pracy tej placówki.

W skali kraju, Europejska Odznaka Jakości została przyznana tylko dla 356 projektów, a nasze województwo może pochwalić się nielicznymi laureatami – wybitne osiągnięcie Szkoły Podstawowej nr 11 nie można więc lekceważyć!

Projekt o nazwie „DIGI TOWN” zaangażował uczniów szóstej klasy, którzy nawiązali współpracę z uczniami ze szkół w Grecji, Włoszech, Turcji, Serbii, Gruzji i Mołdawii. Działania te miały na celu rozwinięcie umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów, a także wykształcenie w nich umiejętności korzystania z narzędzi TIK. Dodatkowym atutem projektu było kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na inne kultury, jak również możliwość nawiązania kontaktów z uczniami z całej Europy bez konieczności podróżowania.

W ramach projektu „DIGI TOWN” uczniowie mieli okazję do współtworzenia logo projektu podczas wideokonferencji, tworzenia własnych dowodów tożsamości za pomocą narzędzi online, komponowania hymnu projektu oraz pisania ebooka o bezpieczeństwie w sieci. Wszystko to, realizowane w ramach międzynarodowej współpracy, pomogło uczniom rozwijać takie kompetencje miękkie jak budowanie relacji, dzielenie się obowiązkami, współpraca zespołowa czy osiąganie spójnego efektu końcowego.

Gratulacje dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 za wybitne osiągnięcie. Sukcesy naszych uczniów są dla nas powodem do dumy!