Spełnienie pierwszej obietnicy wyborczej Prezydenta Missana: Konsultacje społeczne dotyczące poprawy komunikacji miejskiej

Spełnienie pierwszej obietnicy wyborczej Prezydenta Missana: Konsultacje społeczne dotyczące poprawy komunikacji miejskiej

Prezydent Michał Missan, zgodnie ze swoją obietnicą wyborczą, zapowiedział rozpoczęcie pierwszych konsultacji społecznych. Mają one na celu usprawnienie komunikacji miejskiej. Proces ten będzie miał swój początek 21 czerwca, podczas Dni Elbląga. O tym, jak będą przebiegały konsultacje i o nowej edycji Budżetu Obywatelskiego, mówiono podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Wzięli w niej udział Prezydent Michał Missan, Robert Turlej – Członek Zarządu Województwa, Piotr Kowal – wiceprezydent miasta Elbląg oraz radni Marta Kubacka i Karol Bidziński.

Biuro Konsultacji Społecznych powstało tuż przed moim przysięganiem na prezydenta – wyjaśniał Michał Missan. – Przez półtora miesiąca przygotowywaliśmy zadania związane z konsultacjami dotyczącymi transportu publicznego. Chcemy przeprowadzić je skrupulatnie. Rozpoczynamy pierwszą fazę podczas Dni Elbląga, a później, aż do 13 września, będziemy zbierać uwagi i sugestie od naszych mieszkańców. Ankieta będzie dostępna online na stronie www.konsultacje.elblag.eu już od tego piątku.

Na podstawie zebranych opinii zostanie stworzony raport, a następnie projekt mający na celu poprawę rozkładu jazdy miejskiej komunikacji. Projekt ten będzie również podlegał konsultacjom w drugim etapie.

W dniach 21-23 czerwca, czyli podczas Dni Elbląga, mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi w specjalnie przygotowanych do tego namiotach. Jak informował wiceprezydent Elbląga, Piotr Kowal, namioty te będą zlokalizowane przy kole widokowym, co z pewnością jest atrakcyjną lokalizacją.

W tychże namiotach będzie można także składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego. Ruszyła bowiem jego trzynasta edycja. Na pomysły mieszkańców czekamy do 5 lipca. Tym razem na realizację zwycięskich projektów przeznaczono 4.2 miliona złotych – po 620 tysięcy złotych na każdy z pięciu okręgów oraz 1.1 miliona złotych na inicjatywę ogólnomiejską. Dodatkowo w każdym okręgu przewidziano 30 tysięcy złotych na mniejsze projekty, z tym że wartość każdego z nich nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych.

Robert Turlej z Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, zachęcał do aktywnego uczestnictwa w Budżecie Obywatelskim i składania wniosków. Jak podkreślał, każdy mieszkaniec bez względu na wiek może złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego.

Z pomocą w składaniu wniosków służą także radni i pracownicy Biura Konsultacji Społecznych i Współpracy Międzynarodowej. Karol Bidziński, radny, który wielokrotnie składał wnioski w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego, zapraszał mieszkańców na konsultacje w Ratuszu Staromiejskim, które odbędą się 25 czerwca i 2 lipca.