Śladami Mikołaja Kopernika w elbląskim muzeum

Śladami Mikołaja Kopernika w elbląskim muzeum

Z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika odbywają się warsztaty. Uważa się, że uczony urodził się 19 lutego 1473 roku, w czasie gdy obowiązywał jeszcze kalendarz juliański. Kalendarz ten został jednak ostatecznie zastąpiony w 1582 roku kalendarzem gregoriańskim i jest używany do dziś. Jeśli tak jest, to data 19 lutego 1473 roku z kalendarza juliańskiego jest porównywalna z 1 marca w kalendarzu gregoriańskim.

Mikołaj Kopernik był znanym matematykiem, astronomem i filozofem pochodzącym z Polski i jest obecnie uważany za jednego z najsłynniejszych naukowców wszech czasów. Jego najbardziej znanym dziełem jest „De revolutionibus orbium coelestium”, w którym zaproponował heliocentryczną teorię Wszechświata, w której Słońce jest centrum układu słonecznego, a planety, w tym Ziemia, krążą wokół niego. Idea ta była ogromnym wkładem w rozwój astronomii i nauk przyrodniczych. Natomiast mniej znany jest jego główny wkład w postęp nauk ekonomicznych. W swoich traktatach opowiadał się za wprowadzeniem jednej oficjalnej waluty, która stanowiłaby wiarygodne źródło wartości i ułatwiałaby handel towarami.