Sąd utrzymuje umorzenie w sprawie Amber Gold

Sąd utrzymuje umorzenie w sprawie Amber Gold

Sąd Okręgowy w Elblągu zdecydował w czwartek o poparciu decyzji o umorzeniu sprawy wobec prokuratora, który prowadził sondę Amber Gold. Orzeczenie jest prawomocne, a prawo do podjęcia dalszych działań w postaci apelacji mają jedynie Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Sąd Okręgowy w Elblągu rozpatrzył zażalenie Prokuratury Okręgowej w Legnicy, które skierowane było na zakończenie postępowania wobec prokuratora przez Sąd Rejonowy w Elblągu.

Broniąc swojego orzeczenia, sędzia powiedział, że niezdolność prokuratury do uzyskania niezbędnego zezwolenia na ściganie oskarżonego w związku z zarzucanym mu przestępstwem nie może być uznana za ważną podstawę do podważenia wyroku lub jego uchylenia, niezależnie od tego, jak ogół społeczeństwa może postrzegać zakończenie postępowania w sprawie Amber Gold jako niesprawiedliwe, ze względu na jego powszechnie znane reperkusje i niezdolność przedstawicieli państwa do szybkiego i skutecznego działania w celu zapobieżenia mu.

Sędzia podkreślił ponadto, że niesprawiedliwe byłoby obarczanie winą wyłącznie prokuratora, który zajmuje najniższe stanowisko w wymiarze sprawiedliwości. Stwierdził, że rolą sądu jest przestrzeganie prawa, a nie jego tworzenie.