Rozkwit sektora budownictwa mieszkaniowego na Warmii i Mazurach w 2022 roku

Rozkwit sektora budownictwa mieszkaniowego na Warmii i Mazurach w 2022 roku

Wojewódzki Urząd Statystyczny przedstawił zestawienie danych dotyczących sektora budownictwa mieszkaniowego w regionie warmińsko-mazurskim w ciągu poprzedniego roku. Rok 2022 zaobserwował wyższy stopień oddanych do użytku mieszkań niż to miało miejsce rok wcześniej. Jednakże statystyki wykazały spadek w ilości mieszkań, dla których zgłoszono budowę z projektem architektonicznym, jak również w liczbie mieszkań, które zaczęto budować.

W przeciągu 2022 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zezwolono na użytkowanie 7726 nowych mieszkań, co jest znaczne wzrostem o 31,3% w porównaniu do poprzedniego roku. W skali całego kraju wzrost ten wynosił jedynie 1,6%. Analiza pokazała także, że więcej mieszkań oddano do użytku w sektorze budownictwa spółdzielczego (wzrost o 54,5%), na cele sprzedaży lub najmu (wzrost o 52,4%) oraz przez inwestorów indywidualnych (wzrost o 11,3%). Niemniej jednak odnotowano spadek w liczbie oddanych mieszkań w budownictwie komunalnym (spadek o 95,2%) oraz społecznym czynszowym (spadek o 47,4%).

Dodatkowo, w porównaniu do roku 2021, większa liczba nowych mieszkań została oddana do użytkowania w 14 powiatach województwa. Najbardziej widoczny wzrost miał miejsce w powiecie giżyckim. Tymczasem spadek zaobserwowano w sześciu powiatach, z największym spadkiem w powiecie lidzbarskim. Podobne tendencje zaistniały zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich – więcej nowych mieszkań oddano do użytku w miastach, stanowiąc ponad połowę wszystkich oddanych do użytku mieszkań. W skali całego regionu zanotowano wzrost liczby nowych mieszkań oddanych do użytku o 38% w miastach i o 23,2% na terenach wiejskich.

Nie bez znaczenia było to, że w 2022 roku dominującą rolę pełniło budownictwo mające na celu sprzedaż lub wynajem nieruchomości. Stanowiło ono ponad 60% wszystkich oddanych do użytku mieszkań na terenie całego regionu.