Powiatowe obchody dnia strażaka w Elblągu

Powiatowe obchody dnia strażaka w Elblągu

17 maja 2023 roku, o godzinie 12:30, w Elblągu miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Wydarzenie to było ważne zwłaszcza dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej z Rumiana, którzy włączyli się w Krajowy System Ratowczniczo-Gaśniczy. W uroczystości wzięli udział senator RP Bogusława Orzechowska, minister aktywów państwowych Andrzej Śliwka, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki oraz nadbryg. Tomasz Komoszyński, warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP. W oficjalnym przekazaniu dokumentów włączających OSP Rumian do KSRG brała udział m.in. Prezes Jednostki – Wojciech Bielecki i Naczelnik – Piotr Bojarowski, a także przedstawiciele samorządu lokalnego, w tym Przewodniczący Rady Gminy Rybno, Piotr Kornatowski oraz Radny Gminy Rybno, Grzegorz Januszewski. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji strażaków, którą koncelebrował biskup Jacek Jezierski w Katedrze pw. św. Mikołaja. Następnie część oficjalna przeniosła się na plac przy nowej siedzibie KM PSP w Elblągu, gdzie odbył się apel. W trakcie uroczystości przedstawiciele OSP Rumian otrzymali symboliczne dokumenty świadczące o włączeniu ich jednostki do KSRG. Prezes Jednostki – Wojciech Bielecki oraz Naczelnik – Piotr Bojarowski odebrali je z rąk ministra spraw wewnętrznych i administracji Błażeja Pobożego, ministra aktywów państwowych Andrzeja Śliwki oraz warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg.