Podsumowanie wyników matur w Polsce, województwie warmińsko-mazurskim i Elblągu: szczegółowa analiza

Podsumowanie wyników matur w Polsce, województwie warmińsko-mazurskim i Elblągu: szczegółowa analiza

9 lipca, był dniem, kiedy uczniowie szkół średnich z całego kraju otrzymali informacje o wynikach egzaminów maturalnych. W tym artykule przeanalizuję te wyniki na szczeblu krajowym, regionalnym oraz lokalnym, koncentrując się na wynikach elbląskich szkół średnich.

W maju tego roku do matur przystąpiło łącznie ponad 245 tysięcy uczniów z całej Polski. Wykazano, że 84,1% z nich pomyślnie przeszło ten etap. Interesująco, w liceach odsetek zdających był wyższy (88,6%) niż w technikach (78,1%). Ci uczniowie, którzy nie zaliczyli wyłącznie jednego egzaminu, będą mieli prawo do poprawki w sierpniu. Liczba osób uprawnionych do takiej poprawki wynosi ponad 25,5 tysiąca, co stanowi 10,4% wszystkich zdających. Pozostali uczniowie, którzy nie zaliczyli egzaminu będą mieli kolejną szansę za rok.

W kontekście poszczególnych przedmiotów, najwyższą zdawalność odnotowano z języka polskiego na poziomie podstawowym (95%) oraz z języka angielskiego na tym samym poziomie (96%). Najniższe wyniki przyniosła matematyka na poziomie podstawowym – 89%. W odniesieniu do innych języków, 85% uczniów zdawało język niemiecki, a 87% język rosyjski.

Przejdźmy teraz do analizy wyników w województwie warmińsko-mazurskim. Tutaj do matur przystąpiło niemal 7,9 tys. absolwentów, w tym ponad 4,6 tys. z liceów i ponad 3,2 tys. z techników. Ogólna zdawalność wyniosła 84,5%, co jest nieco wyższe od średniej krajowej. Wśród licealistów zdawalność wyniosła 88,2%, a wśród techników – 80,5%. Sierpniową poprawkę będzie miało prawo podejść 802 absolwentów, co stanowi 10,2% wszystkich zdających.

Ostatecznie skupmy się na wynikach matur w Elblągu. Cztery szkoły: I LO, II LO, Liceum Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi oraz Szkoła Muzyczna II stopnia mogą się poszczycić tym, że wszyscy ich uczniowie zdali maturę z każdego przedmiotu. W III LO zdawalność wyniosła 98,1%, w Liceum Zakonu Pijarów – 94,4% i w Technikum przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 89,7%. W IV LO zdawalność wyniosła 87,2%.

Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki matur ze szkół elbląskich. Wyniki obejmują ogólną zdawalność, zdawalność oraz średnią liczbę punktów z obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym: język polski, matematyka, język angielski. Dane pochodzą z OKE Łomża.