Podsumowanie sezonu żniw w regionie warmińsko-mazurskim

Podsumowanie sezonu żniw w regionie warmińsko-mazurskim

Sezon żniw na Warmii i Mazurach dobiega końca, jeśli chodzi o zboża ozime. Osiągnięto znaczny postęp we zbiorach różnych gatunków zbóż, z niektórymi terenami osiągającymi kilkanaście do kilkadziesiąt procent swoich potencjalnych upraw – takie informacje przekazał Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Dane opublikowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, które uwzględniają stan żniw w całym regionie na dzień 11 sierpnia, pokazują, że najwięcej osiągnięć dotyczy żniw jęczmienia ozimego. Z raportu wynika, że niemal 92% tej uprawy zostało już skoszone. Ten konkretny gatunek zboża został posadzony na obszarze 9 tys. ha pól na Warmii i Mazurach.

Do tej pory zebrano również 88,7% zasiewów rzepaku ozimego, który był sadzony na powierzchni 96 tys. ha. Najwięcej rzepaku ozimego zostało posadzone i zebrane w powiatach bartoszyckim (około 12 tys. ha) oraz kętrzyńskim (10,8 tys ha).

W przypadku zbiorów żyta i pszenżyta ozimego zaawansowanie wynosi nieco mniej niż połowę, czyli niespełna 45%. Dotychczasowe żniwa rzepaku jarego objęły 15% zasiewów, natomiast pszenicy ozimej – 38% zasiewów.

Zbieranie zbóż posadzonych wiosną dopiero się rozpoczyna. Do tej pory skoszono niecałe 5% zasiewów pszenicy jarej, nieco mniej niż 10% pszenżyta jarego oraz nieco ponad 15% mieszkanek zbożowych.