Deficyt kadry medycznej na Warmii i Mazurach

Deficyt kadry medycznej na Warmii i Mazurach

Zdaniem Głównego Urzędu Statystycznego, województwo warmińsko-mazurskie boryka się z poważnym problemem niedoboru lekarzy. W stosunku do liczby mieszkańców, region ten posiada jedno z najniższych wskaźników liczby lekarzy w całym kraju.

Dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że średnia krajowa wynosi 34 lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców. Jednakże w regionie warmińsko-mazurskim wskaźnik ten jest znacznie niższy i wynosi tylko 25 lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców. Agnieszka Wobolewicz, przedstawicielka Urzędu Statystycznego w Olsztynie, podkreśla, że tylko województwo opolskie ma gorzej od Warmii i Mazur.

Region ten cierpi także na brak dentystów, plasując się na przedostatnim miejscu w kraju pod względem ich liczby. Przez wiele lat nie prowadzono w tym regionie kształcenia w zakresie medycyny. Obecnie sytuacja ta uległa zmianie dzięki funkcjonowaniu wydziału lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM). Niemniej jednak, zdaniem Anny Lelli, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, efekty są jeszcze niewystarczające.

Prezes Lella przyznała, że choć liczba młodych lekarzy zainteresowanych odbyciem stażu w regionie zauważalnie wzrasta, tempo tego wzrostu nie spełnia oczekiwań. Młodzi medycy oftalmologii decyzję o pozostaniu w danym mieście lub regionie uzależniają od możliwości dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego. To stawia przed dodatkowymi wyzwaniami głównie mniejsze miasta i szpitale powiatowe.