Podpisano kontrakt na realizację robót pogłębiarskich na rzece Elbląg jako część drogi wodnej do Zatoki Gdańskiej

Podpisano kontrakt na realizację robót pogłębiarskich na rzece Elbląg jako część drogi wodnej do Zatoki Gdańskiej

W Gdyni, Urząd Morski formalnie zatwierdził umowę dotyczącą realizacji prac pogłębiających rzece Elbląg. Czynność ta stanowi kolejny, czwarty już etap projektu mającego na celu stworzenie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Chociaż nie jest jeszcze jasne, kiedy rozpoczną się działania mające na celu pogłębienie ostatniego fragmentu trasy o długości 900 metrów.

Dzięki zawartej umowie, na rzece Elbląg powstanie tor wodny o długości 8,6 km i głębokości 5 m. W ramach zamówienia określono prace na odcinku o długości 6,6 km począwszy od Zalewu Wiślanego w górę rzeki oraz dodatkowe 2 km pomiędzy punktami P1 i P2 – czyli mniej więcej od miejsca, gdzie znajduje się zrzut ścieków do miejsca, gdzie rzeka rozwidla się na Kanał Jagielloński. Na wydzielonym obszarze między punktami P1 i P2 przeprowadzone zostaną badania dna rzeki oraz usunięte zostaną z niego przeszkody ferromagnetyczne (na przykład złom, elementy żelbetu, przeszkody wielkogabarytowe czy pozostałości wojskowe). Dodatkowo wprowadzone zostanie nowe oznakowanie nawigacyjne, które składać się będzie z ośmiu pław: czterech czerwonych walców po lewej stronie i czterech zielonych stożków po prawej stronie.

Tor wodny na rzece Elbląg jest częścią szerszego projektu drogi wodnej. Obszar objęty obecnym kontraktem obejmuje brzegi, które zostały niedawno wzmocnione i obudowane podczas drugiego etapu prac. Niemniej jednak na odcinku od punktu P1 do P2 brzegi te nie są umocnione i zgodnie z decyzją środowiskową pozostaną nienaruszone. Planowane prace będą polegały na pogłębieniu istniejącego toru. Jego podstawowa szerokość na dnie rzeki wynosi 60 m, ale ze względu na zabudowę mieszkalną w miejscowości Nowakowo na odcinku o długości około 900 m zostanie ona zmniejszona do 40 m, a na ostatnich dwóch kilometrach wyniesie jedynie 20 m.