Podnoszenie standardów bezpieczeństwa na wodzie: Warmińsko-Mazurska Policja nie ustaje w doskonaleniu

Podnoszenie standardów bezpieczeństwa na wodzie: Warmińsko-Mazurska Policja nie ustaje w doskonaleniu

Zwiększająca się popularność aktywności wodnych oraz liczba osób korzystających z lokalnych akwenów sprawia, że Policja na terenie regionu Warmińsko-Mazurskiego intensyfikuje swoje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona życia, zdrowia i dobytku tych, którzy wybierają się na odpoczynek nad wodą lub na tereny przywodne, jest dla nich priorytetem.

Aby sprostać temu, funkcjonariusze poddawani są odpowiednim przeszkoleniom i przygotowaniom do działań na wodach oraz terenach przybrzeżnych. To wymaga od nich specjalistycznej wiedzy, umiejętności oraz posiadania profesjonalnego sprzętu, który ułatwia realizację ich obowiązków służbowych.

Mimo koniec sezonu żeglugowego nie przerywa procesu nauki. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie zainicjowała II edycję lokalnego programu doskonalenia zawodowego skierowanego do policjantów pełniących służbę na akwenach i terenach przywodnych. Szkolenie nosiło nazwę „Nawigacja i ratownictwo wodne w trudnych warunkach atmosferycznych, w tym w porze nocnej”.

Organizowane we współpracy z Państwową Strażą Pożarną szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia PSP Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Praktyczne elementy szkolenia, podczas którego wykorzystano pięć jednostek pływających, przeprowadzono na Jeziorze Ukiel.

W programie uczestniczyło 22 policjantów z garnizonu warmińsko-mazurskiego. Pod okiem instruktorów z Akademii Policji w Szczytnie oraz przedstawicieli Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie, funkcjonariusze doskonalili swoje umiejętności i zdobywali cenne doświadczenia, które pozwolą im na jeszcze skuteczniejszą realizację swoich codziennych obowiązków służbowych – zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.