Planowane prace czerpalne na rzece Elbląg

Planowane prace czerpalne na rzece Elbląg

Urząd Morski w Gdyni ma zamiar ogłosić przetarg na realizację robót czerpalnych na rzece Elbląg, w bliskiej odległości od elbląskiego portu. Jednakże, przewidziane prace nie będą dotyczyły sekcji znajdującej się bezpośrednio w porcie, który jest odpowiedzialny za pogłębienie toru wodnego na swoim terenie – taką informację uzyskaliśmy od przedstawiciela Urzędu Morskiego w Gdyni.

Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni, przypomniała o uchwale Rady Ministrów dotyczącej Programu wieloletniego zatytułowanego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, wszystkie etapy tego ambitnego projektu powinny dobiec końca do końca 2024 roku.

W planach jest ogłoszenie przetargu na realizację robót czerpalnych na obszarze rzece Elbląg, obejmującym działania zakładane w ramach Programu wieloletniego. Prace będą dotyczyć odcinka dochodzącego do tzw. punktu P2, czyli miejsca styku z obrotnicą zaprojektowaną przez Zarząd Portu.

Przetarg nie będzie jednak obejmował odcinka znajdującego się bezpośrednio w porcie. Za realizację prac w tym obszarze odpowiedzialny powinien być zarząd portu w Elblągu – taką stanowisko zajmują Ministerstwo Infrastruktury oraz Urząd Morski w Gdyni.

Jednakże, trwa konflikt między resortami aktywów i infrastruktury a samorządem Elbląga dotyczący kwestii pogłębienia 800-metrowego toru wodnego na rzece, kończącego się bezpośrednio przy elbląskim porcie. Samorząd miasta Elbląg i firma zarządzająca portem są zdania, że obowiązek ten powinien spoczywać na Skarbie Państwa oraz inwestorze, czyli Urzędzie Morskim w Gdyni. Z drugiej strony, administracja rządowa i Urząd Morski w Gdyni uważają, że to zarząd portu, który obecnie funkcjonuje jako spółka komunalna, powinien podjąć się tego zadania.