Plan prywatnej inwestycji w Elblągu: parking dla autokarów stanie się parkingiem dla samochodów osobowych

Plan prywatnej inwestycji w Elblągu: parking dla autokarów stanie się parkingiem dla samochodów osobowych

W przyszłości, parking dla autokarów położony przy Bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu może stać się własnością prywatnego inwestora. Żegluga Gdańska, firma, która wyraziła takie zainteresowanie, chciałaby na terenie tego parkingu stworzyć miejsce do parkowania wyłącznie dla pojazdów osobowych. 14 marca podczas najbliższej sesji radni mają podjąć decyzję dotyczącą dzierżawy tej nieruchomości przez Żeglugę Gdańską.

Spółka Żegluga Gdańska ma ambicje na dzierżawę nieruchomości miejskiej przy Bulwarze Zygmunta Augusta, która sąsiaduje z terenem przy ulicy Wodnej. Na tym ostatnim, spółka planuje budowę apartamentowca. Aktualnie na tym terenie funkcjonuje już wspomniany wcześniej parking dla autokarów.

Inwestor formalnie złożył wniosek o dzierżawę powyższej nieruchomości na okres 15 lat, preferując tryb bezprzetargowy. Ta nieruchomość miałaby służyć początkowo jako zaplecze budowy, a długoterminowym celem jest stworzenie tam parkingu dla samochodów osobowych – poinformował Sławomir Skorupa, dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu podczas Komisji Gospodarki Miasta przeprowadzonej 11 marca.

W zamian za możliwość dzierżawy nieruchomości przy Bulwarze Zygmunta Augusta, inwestor miałby zobowiązanie do stworzenia miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz autobusów turystycznych przy ulicy Kupieckiej. Dodatkowo, obecny parking w okolicy Bulwaru Zygmunta Augusta miałby zostać przeniesiony na działkę przy ulicach Kupieckiej i Tartacznej. Ważnym jest również, że miasto chce, aby inwestor zachował część zieleni znajdującej się na działce przeznaczonej pod nowy parking.

Pomimo że plan utworzenia parkingu przy ulicy Kupieckiej wywołał pewne kontrowersje wśród radnych, Dyrektor Departamentu Gospodarki przypomniał, że ten teren jest przewidziany do użytkowania jako parking według lokalnego planu zagospodarowania. Cezary Balbuza (KO) wyraził jednak swoje niezadowolenie z tego pomysłu, twierdząc, że ten obszar powinien być zabudowany, a parking powinien znaleźć się w innym miejscu.

Końcowa decyzja w tej sprawie spoczywa na elbląskich radnych. Projekt uchwały o zgodzie na wyłączenie obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości przy Bulwarze Zygmunta Augusta zostanie przedstawiony do głosowania na najbliższej sesji Rady Miejskiej, 14 marca.

Warto przypomnieć, że Żegluga Gdańska planuje na działce przy ulicy Wodnej budowę dwóch budynków – jednego z apartamentami do wynajmu, a drugiego z gastronomią i usługami. Prace przygotowawcze do realizacji tego projektu rozpoczęto już w 2022 roku, kiedy to wycięto drzewa rosnące na terenie. Na początku 2023 roku rozebrano także znajdujący się na działce budynek usługowy, który wcześniej mieścił m.in. knajpę Tortuga. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony przez inwestora do Urzędu Miejskiego jesienią ubiegłego roku, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.