Elbląskie siły policyjne wciąż czekają na finansowanie nowej komendy – kiedy rozpoczną budowę?

Elbląskie siły policyjne wciąż czekają na finansowanie nowej komendy – kiedy rozpoczną budowę?

Elbląska policja już od wielu lat oczekuje na zielone światło do rozpoczęcia budowy swojej nowej siedziby. Parcela pod inwestycję jest już dostępna, a także przygotowano niezbędną dokumentację projektową. Niestety, mimo upływu czasu, środki finansowe na urzeczywistnienie planów nadal pozostają niewidoczne na horyzoncie. Co więcej, nawet w tegorocznych planach wojewódzkiej komendy nie znalazło się miejsce dla tej inwestycji.

Bieżące lokum elbląskiej jednostki policji, ulokowane przy al. Tysiąclecia i na ulicy Królewieckiej, przestało od dawna spełniać wymogi i oczekiwania, a konieczność gruntownych remontów jest wręcz nieunikniona. Z tego powodu kilka lat temu narodziła się idea stworzenia nowego obiektu Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, do którego przeniesieni mieliby być funkcjonariusze z obecnych budynków. Niestety, ten ambitny plan ciągle jest odkładany na później. Postanowiliśmy zwrócić się z pytaniami do Wojewódzkiej Komendy Policji w Olsztynie, dotyczącymi statusu planowanej inwestycji na bieżący rok.

Olsztyńska Komenda Wojewódzka Policji posiada pełną dokumentację projektową dla budowy nowych lokali Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. W związku z tym podjęto kroki i złożono wniosek do Komendy Głównej Policji, aby uwzględnić to zadanie wraz z niezbędnym finansowaniem w „Planie Inwestycji dotyczącego budownictwa służbowego Formacji”. Przyszłe działania w tej materii będą teraz zależały od decyzji KGP.