PGE Energia Odnawialna rozszerza portfolio o Farmę Wiatrową Zalesie

PGE Energia Odnawialna rozszerza portfolio o Farmę Wiatrową Zalesie

PGE Energia Odnawialna, które należy do Grupy PGE, poszerzyło swoje portfolio o Farmę Wiatrową Zalesie o mocy 24,85 MW. To nowatorskie przedsięwzięcie jest w stanie dostarczyć ekologiczną energię dla niemalże 38 tysięcy gospodarstw domowych, a także przyczynia się do znaczącej redukcji emisji CO2 – aż do poziomu 61 tysięcy ton rocznie.

Prezes zarządu PGE Energia Odnawialna, Marcin Karlikowski, podkreślił konsekwencję firmy w zwiększaniu udziału zeroemisyjnych źródeł energii w swoim portfolio. Akcentował, że firma nie tylko rozwija własne projekty, ale również skupuje perspektywiczne aktywa. Zakup Farmy Wiatrowej Zalesie, która rozpoczęła działalność 1 września tego roku, to właśnie jeden z takich ruchów. Dzięki tej transakcji moc zainstalowana w obszarze energetyki wiatrowej na lądzie wzrosła do około 800 MW, umacniając pozycję PGE Energia Odnawialna jako lidera energetyki odnawialnej w Polsce.

Farma Wiatrowa Zalesie jest usytuowana w województwie warmińsko-mazurskim, konkretnie w gminie Płośnica w powiecie działdowskim. Składa się z siedmiu turbin, każda o mocy 3,55 MW.

Grupa PGE jest teraz właścicielem elektrowni wiatrowych o całkowitej mocy niemalże 800 MW po tej transakcji. W najbliższych latach planowane jest dalsze zwiększanie tych mocy – PGE Energia Odnawialna ma ambicję osiągnięcia docelowego poziomu 1,5 GW zainstalowanych mocy wytwórczych.

PGE Energia Odnawialna, będąca częścią Grupy Kapitałowej PGE, jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Firma posiada 21 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 29 farm fotowoltaicznych. Całkowita moc zainstalowana we wszystkich tych obiektach wynosi około 2478 MW.