Ożywienie portu w Elblągu – szansa dla regionu czy polemika polityczna?

Ożywienie portu w Elblągu – szansa dla regionu czy polemika polityczna?

W sobotę odbyła się konferencja prasowa, podczas której wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka wyraził swoje przekonanie o tym, że powrót Elbląga do roli miasta portowego mógłby znacząco wpłynąć na rozwój regionu elbląskiego i Żuław. Wiceminister zaznaczył również propozycję rządową dotyczącą inwestowania 100 milionów złotych w port elbląski, jednak podkreślił, że inicjatywa ta spotyka się z oporem ze strony lokalnych władz, które nie zgadzają się na zarządzanie portem przez państwo.

Konferencja ta była poświęcona kwestiom związanym z rozwojem i inwestycjami w elbląskim porcie morskim. Choć rząd proponuje przejęcie zarządzania tym obiektem przez państwo, władze Elbląga wyrażają sprzeciw wobec tego pomysłu.

W trakcie konferencji Andrzej Śliwka skomentował sytuację jako patową, ze względu na obecną propozycję rządową dotyczącą inwestycji 100 milionów złotych. Wiceminister oskarżył włodarza miasta i koalicję rządzącą związanych z Platformą Obywatelską oraz PSL o prowadzenie politycznej gry kosztem dobrobytu regionu. W swoim wystąpieniu zwrócił również uwagę na fakt, że miasta, w których znajdują się porty, odnoszą sukcesy w ostatnich latach.

Andrzej Śliwka zauważył także, że ewentualne wpływy z działalności portu mogłyby stanowić nawet ponad jedną dziesiątą wpływów budżetowych miasta.