Nowi policjanci wstępują do służby w naszym regionie!

Nowi policjanci wstępują do służby w naszym regionie!

O nową partię funkcjonariuszy wzbogaciła się niedawno warmińsko-mazurska Policja. Łącznie 34 funkcjonariuszy, w tym 28 mężczyzn i 6 kobiet, przysięgało wierność narodowi w uroczystej ceremonii, która odbyła się 3 marca 2023 roku. Wydarzenie to miało miejsce w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, gdzie nowym funkcjonariuszom towarzyszyły rodziny i przełożeni, w tym nadinspektor Tomasz Klimek, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, a także dowódcy z garnizonu i komendy OPP w Olsztynie. Po ślubowaniu funkcjonariusze przejdą kilkumiesięczne szkolenie, zanim zostaną oddelegowani do swoich jednostek, aby służyć i chronić mieszkańców i gości Warmii i Mazur.

Po złożeniu ślubowania nowo przyjęci policjanci przejdą sześciomiesięczne szkolenie w szkole policyjnej, a następnie kilkumiesięczną adaptację w poszczególnych służbach przed przydziałem do macierzystych jednostek. Większość z tych funkcjonariuszy rozpocznie służbę w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, a pozostali trafią do komend miejskich i powiatowych Policji w Elblągu, Bartoszycach, Giżycku, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olecku, Ostródzie i Szczytnie. To drugi nabór nowych funkcjonariuszy w garnizonie warmińsko-mazurskim w 2023 roku, gdzie obecnie w policji na Warmii i Mazurach służy 3427 funkcjonariuszy.