Coraz więcej ochotników na szkolenie w obronie terytorialnej

Coraz więcej ochotników na szkolenie w obronie terytorialnej

W 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczęło się szkolenie podstawowe dla ponad 60 osób. Szkolenie odbędzie się w kompanii w Braniewie, a żołnierze złożą przysięgę 17 marca w Olsztynie. Szkolenie prowadzone jest przez instruktorów z kompanii szkoleniowej 4W-MBOT i odbędzie się na obiektach 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie. Nowi żołnierze, z których część ma szesnaście lat, przejdą szkolenie podstawowe, które obejmuje m.in. szkolenie prawne, BHP, ochronę informacji niejawnych, zasady postępowania w mediach. Przejdą też egzamin z wychowania fizycznego, który obejmuje bieg na 3 km, skłony ramion i skłony tułowia.

Nowo zrekrutowani żołnierze zostali wyposażeni w broń zwaną MSBS Grot, którą mieli obowiązek nosić przez cały dzień i noc. Ich szkolenie obejmowało naukę posługiwania się bronią, a także efektywnego poruszania się w różnych warunkach terenowych i pogodowych z wykorzystaniem map i kompasów. Uczono ich bezpiecznego marszu bez wykrycia, unikania zasadzek, obrony i przeprowadzania ataków. Przeszli również szkolenie z zakresu udzielania pomocy medycznej na polu walki, walki wręcz, obsługi radiostacji oraz szkolenie saperskie.