Niezapomniane "pamiątki" z II Wojny Światowej – niebezpieczne znalezisko na polu

Niezapomniane "pamiątki" z II Wojny Światowej – niebezpieczne znalezisko na polu

Na terenach wiejskich miejscowości Młynary doszło do niecodziennego odkrycia. W trakcie swoich codziennych obowiązków, rolnik natknął się na stary pocisk artyleryjski, datowany na czasy II Wojny Światowej. To nie byle jakie znalezisko – zostało ono przypadkowo wydobyte na powierzchnię przez krowę, która pasła się na polu.

Już od pierwszych porannych godzin, funkcjonariusze z Młynar przystąpili do zabezpieczania miejsca, gdzie został odkryty ww. pocisk. Był to pocisk przeciwpancerny o kalibrze 120 mm, który leżał ukryty na pastwisku w małej miejscowości Olkowo, należącej do gminy Godkowo. Rolnik, którego krowa odsłoniła ten niebezpieczny przedmiot, natychmiast poinformował policję o swoim znalezisku.

Eksperci-saperzy z Braniewa zostali wezwani na miejsce, aby usunąć i bezpiecznie zneutralizować ten zabytek historii. Nie ograniczyli się jednak tylko do jego usunięcia. Przeszukali całe pole w poszukiwaniu innych potencjalnie niebezpiecznych „niespodzianek” z czasów wojennych. Na szczęście, obszar okazał się być wolny od innych zagrożeń. Wszystkie tego rodzaju artefakty z II Wojny Światowej są następnie neutralizowane na poligonie.

Jest ważne, aby pamiętać o potencjalnym zagrożeniu, jakie niosą ze sobą tego rodzaju „relikty” II Wojny Światowej. Mogą one bowiem wybuchnąć w wyniku zmiany temperatury – na przykład po wydobyciu ich z ziemi, czy też wskutek gwałtownego przemieszczania. Dlatego też, policja apeluje, aby w razie natrafienia na niewybuchy, niezwłocznie informować o tym odpowiednie służby, dokładnie wskazując miejsce ich położenia. Następnie należy oznaczyć to miejsce i czekać na przyjazd patrolu. Jest absolutnie zakazane przemieszczanie lub przenoszenie takich znalezisk przez osoby nieuprawnione.