Mieszkańcy Elbląga wesoło obchodzili imieniny Józefa Piłsudskiego

Mieszkańcy Elbląga wesoło obchodzili imieniny Józefa Piłsudskiego

Związek Piłsudczyków RP wystosował zaproszenie do złożenia w ich imieniu kwiatów pod pomnikiem Ojców Niepodległości w Elblągu, znajdującym się przy ulicy Rycerskiej. Okazja do tego będzie miała miejsce 19 marca (niedziela) o godz. 13.00, czyli w dniu imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość ta jest tradycją od czasów I wojny światowej, a w okresie II Rzeczypospolitej obchodzona była w sposób godny – informują w oświadczeniu kpt. ZP Maria Kosecka, członek Zarządu Okręgu Gdańskiego, koło w Elblągu oraz płk ZP Andrzej Adamczyk, prezes Zarządu Okręgu Gdańskiego.

Józef Piłsudski, wybitna postać w historii Polski, pełnił różne funkcje m.in. pierwszego marszałka Polski w 1920 r. oraz dwukrotnie pełnił funkcję premiera Polski w latach 1926-1928 i 1930. Był żołnierzem, politykiem, działaczem społecznym i niepodległościowym. Odegrał znaczącą rolę w tworzeniu Organizacji Bojowej PPS, Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Począwszy od 11 listopada 1918 r. był naczelnym dowódcą Wojska Polskiego. W młodości, w czasie ukrywania się, znany był pod imionami Wiktor i Mieczysław. W czasie jego zaangażowania w działalność Legionów Polskich określano go mianem Komendanta, Marszałka, Dziadka i Ziuka. Józef Piłsudski, który cierpiał na raka wątroby, utrzymywał swoją chorobę w tajemnicy aż do śmierci 12 maja 1935 roku w Warszawie. Naród oddał cześć zmarłemu Marszałkowi podczas jego pogrzebu.