Kwestia remontów dziurawych ulic Elbląga: obraz drogi Saperów przypomina ser szwajcarski

Kwestia remontów dziurawych ulic Elbląga: obraz drogi Saperów przypomina ser szwajcarski

„Ser szwajcarski”, ta analogia służy naszemu Czytelnikowi do opisania stanu drogi na Saperów. Problem z dziurami występuje jednak w wielu miejscach w mieście. Jaka na to reakcja urzędników?

Według mieszkańca Elbląga, który komentuje prowadzone przy ulicach prace drogowe, może być problem z nadzorem nad jakością tych działań. Jak zauważa, koszt gazu potrzebnego do podgrzewania starego granulatu bywa wyższy niż cena łaty, która wytrzyma zaledwie parę dni. Na temat stanu drogi Saperów i innych elbląskich ulic pełnych dziur, skierowaliśmy pytanie do Urzędu Miejskiego. Jak odpowiada Departament Zarządzania Drogami?

Zima to najtrudniejszy okres dla utrzymania nawierzchni drogowej – twierdzą urzędnicy. Niespodziewane zmiany temperatury, mróz i duże opady mogą powodować liczne ubytki. Dlatego regularnie naprawiane są te elementy, które mogą prowadzić do uszkodzeń pojazdów. Inne interwencje następują tylko wtedy, gdy pogoda sprzyja umożliwiając naprawy na większą skalę. Wielkość ubytków i kategoria drogi determinują kolejność prac konserwacyjnych.

Nawierzchnię drogi wpływają różne czynniki. Dotyczą one intensywności ruchu, eksploatacji, stanu podbudowy drogi czy czasu od ostatniej gruntownej przebudowy. Wszelkie poprzednie naprawy jezdni lub podziemnych sieci również zostawiają swoje ślady. Zima bezlitośnie wykorzystuje powstałe w wyniku tych działań pęknięcia i rysy, zamieniając je w coraz większe wykruszenia, które następnie przeradzają się w dziury. Przejścia przez zero – nagłe zmiany temperatury powodują degradację nawierzchni.

Drogowcy podkreślają, że zimowe naprawy są tymczasowe, ale niezbędne ze względu na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Zwłaszcza najgłębsze lub ostrych brzegach wykruszenia są usuwane. Jak wyglądają te prace? Najczęściej ubytki są uzupełniane masą na zimno. Pęknięcia są najpierw osuszane, następnie czyszczone i na końcu pokryte specjalną masą bitumiczną.

Podczas wiosennego porządkowania nawierzchni przystąpimy do napraw na większą skalę, kiedy tylko warunki pogodowe będą sprzyjały, a wytwórnie mas bitumicznych wznowią działalność – zapewniają urzędnicy. Dokładne plany konserwacyjne nie są jeszcze ustalone, jednak bieżące utrzymanie dróg skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników i niezbędnych remontach cząstkowych.

Urzędnicy informują także, że w zależności od budżetu na dany rok, Departament Zarządzania Drogami realizuje różne zadania, takie jak „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu”. Ich głównym celem jest wymiana nawierzchni jezdni i chodników na wybranych ulicach lub ich odcinkach.

W latach 2014-2023 przeprowadzono kompleksową odnowę nawierzchni na wielu ulicach Elbląga. Urzędnicy przyznają, że tego typu remonty są najdroższe, ale dają najlepsze efekty i trwałość nawierzchni utrzymuje się najdłużej.