Jarosław Orłowski, wieloletni pracownik resortu finansów, obejmuje stanowisko dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie

Jarosław Orłowski, wieloletni pracownik resortu finansów, obejmuje stanowisko dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie

Elbląg od dawna jest miejscem, z którym ściśle związany jest Jarosław Orłowski. Ten doświadczony urzędnik, po wielu latach pracy na różnych stanowiskach w administracji skarbowej, niedawno został mianowany na stanowisko dyrektora Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Olsztynie. Wcześniej, Orłowski zdobywał doświadczenie jako naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu, a także w Braniewie.

Zmiana na stanowisku dyrektora IAS nastąpiła bardzo szybko. W czwartek minister finansów podjął decyzję o odwołaniu dotychczasowego dyrektora olsztyńskiej IAS, a już w piątek ogłosił nazwisko jego następcy. Wybór padł na Jarosława Orłowskiego, który z resortem finansów jest związany od 1993 roku.

Orłowski to wykształcony ekonomista – absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Jego kwalifikacje zostały dodatkowo potwierdzone za pomocą studiów podyplomowych. Ukończył je na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, specjalizując się w zarządzaniu służbami podatkowymi.

Jego kariera w administracji skarbowej jest długa i różnorodna. W latach 1998-2006 pełnił funkcję zastępcy naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu. Następnie, w okresie 2007-2018, objął stanowisko naczelnika tej samej instytucji. Od 8 czerwca 2018 roku pracował jako naczelnik Urzędu Skarbowego w Braniewie.

Powierzenie obowiązków dyrektora IAS w Olsztynie miało miejsce podczas uroczystej zbiórki, której towarzyszyły poczet sztandarowy oraz kierownictwo Izby.