Intensywna aktywność sił porządkowych podczas ostatniego weekendu

Intensywna aktywność sił porządkowych podczas ostatniego weekendu

Siły policyjne były niezwykle aktywne podczas ostatniego weekendu, dokonując licznych interwencji. Łącznie, funkcjonariusze prewencyjni przeprowadzili aż 113 interwencji. W ich trakcie, poprosili o okazanie dokumentów tożsamości 346 osób, co pozwoliło im stwierdzić, czy te osoby mają na swoim koncie jakiekolwiek wykroczenia.

Ośmiu mężczyzn zostało zatrzymanych do wytrzeźwienia. Policjanci musieli również nałożyć kary finansowe w postaci mandatów – w sumie 27 razy. Niemniej jednak, częściej zdecydowali się na pouczenie – zastosowali tę formę upomnienia aż 96 razy. W dwóch przypadkach skierowali sprawę do sądu, występując z wnioskiem o ukaranie.

Działania policji nie ograniczały się tylko do działań prewencyjnych. Funkcjonariusze odpowiedzialni za ruch drogowy również mieli pełne ręce roboty. Legitymowali 194 osoby i kontrolowali stan techniczny 170 pojazdów. Aż 104 kierowców zostało zatrzymanych za przekroczenie dozwolonej prędkości, w tym dwa razy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h.

Policjanci wystawili 106 mandatów i zastosowali 50 pouczeń. Złożyli również sześć wniosków do sądu o ukaranie. Przeprowadzili testy alkomatem na 610 kierowców. Niestety, dwie osoby okazały się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu. W sumie odnotowano 15 zdarzeń drogowych.