Fundacja "Dumni z Elbląga" zobligowana do zwrotu całkowitej wartości dotacji rządowej

Fundacja "Dumni z Elbląga" zobligowana do zwrotu całkowitej wartości dotacji rządowej

Wydaje się, że Fundacja „Dumni z Elbląga” musi pokryć koszty otrzymanej dotacji rządowej. Organizacja ta została obdarowana kwotą 2,186 miliona złotych na nabywanie nieruchomości i ich wyposażenia, aby móc uruchomić centrum edukacyjne. Obecnie jednak toczy się kontrola dotycząca działalności tej fundacji.

Komplikacje rozpoczęły się, gdy Ministerstwo Edukacji Narodowej zapoczątkowało inspekcje w organizacjach, które uzyskały finansowe wsparcie na zakup nieruchomości w ramach tzw. programu „Willa plus”.

Fundacja „Dumni z Elbląga”, mimo że została założona krótko przed wprowadzeniem programu, zaledwie cztery miesiące wcześniej, podległa intensywnej kontroli. Pojawiły się oskarżenia, że przedstawione przez fundację informacje były fałszywe, a otrzymana nieruchomość, zamiast pełnić funkcje edukacyjne, była używana jako miejsce zamieszkania.

Joanna Mucha, wiceminister Edukacji, poinformowała o przygotowywaniu zgłoszeń do prokuratury dotyczących wyłudzenia dotacji w przypadku dwóch organizacji. Są to Lokalna Organizacja Turystyczna Integra oraz Fundacja „Dumni z Elbląga”, które podały nieprawdziwe informacje we wnioskach o dofinansowanie.

Przypadek Fundacji „Dumni z Elbląga” nie jest jednostkowy. Jest to element szerszej inicjatywy Ministerstwa Edukacji, której celem jest kontrola i weryfikacja prawidłowego wykorzystania dotacji. Obecnie kilka innych projektów jest analizowanych, a wyniki tych audytów mogą doprowadzić do większej liczby sytuacji, w których organizacje będą musiały zwrócić niewłaściwie wykorzystane fundusze.