Elbląskie Muzeum Archeologiczno-Historyczne otrzymuje grant na publikację badań nad osadą skandynawską w Janowie Pomorskim

Elbląskie Muzeum Archeologiczno-Historyczne otrzymuje grant na publikację badań nad osadą skandynawską w Janowie Pomorskim

Właśnie nadeszły dobre wieści dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, które otrzymało fundusze od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Publikacja wyników badań skandynawskiej osady w Janowie Pomorskim w ramach cyklu Studia nad Truso, tom V”. W całym kraju, wniosek złożony przez muzeum zebrał najwięcej punktów.

Planowane opracowanie, w dwujęzycznej wersji – polskiej i angielskiej, zostanie wydane w liczbie 500 sztuk. Publikacja ta będzie miała około 370 stron zawierających szczegółowe analizy, ilustracje umieszczone zarówno bezpośrednio w tekście, jak i w formie tablic.

Badania archeologiczne osady portowej w Janowie Pomorskim były prowadzone dwuetapowo – od 1982 do 1991 roku i później od 2000 do 2008 roku, pod bacznym okiem dr. Marka F. Jagodzińskiego. Dzięki wynikom tych badań, Truso stało się jednym z najlepiej zbadanych archologicznie wcześnośredniowiecznych centrów rzemieślniczych i handlowych na terenie basenu Morza Bałtyckiego. Od 2010 roku, systematycznie publikowane są rezultaty tych badań, a pierwszym wydawnictwem była książka napisana przez dr. Marka F. Jagodzińskiego zatytułowana „Truso – między Weonodlandem a Witlandem”. Kolejne cztery tomy „Studia nad Truso” ukazały się w latach 2012, 2013, 2017 oraz 2021.

Aktualnie, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trwają prace nad piątym tomem. Tym razem skupi się on na badaniach archeologicznych prowadzonych w Janowie Pomorskim w latach 2000-2008. W monografii znajdziemy analizy znalezisk z osady portowej, takie jak paleniska, ślady po słupach – pozostałości po budynkach, rowy graniczne działek czy elementy nabrzeży portowych. Wszystko to umieszczone zostanie w kontekście basenu Morza Bałtyckiego, co pozwoli na przedstawienie portu w Truso w szerszym ujęciu.

Seria publikacji „Studia nad Truso” rzuca nowe światło na okres wikiński w historii Europy, ukazując Wikingów nie tylko jako wojowników i łupieżców, ale także jako rzemieślników i sprytnych handlowców. To ciekawe źródło wiedzy dla naukowców, ale także atrakcyjna lektura dla szerszego grona odbiorców.

Agnieszka Sławińska

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu