Elbląg zmaga się z problemem dziur w nawierzchniach dróg, a Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego odpowiada na narastające niezadowolenie mieszkańców

Elbląg zmaga się z problemem dziur w nawierzchniach dróg, a Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego odpowiada na narastające niezadowolenie mieszkańców

Zima to okres, który stanowi ogromne wyzwanie dla utrzymania stanu nawierzchni dróg. Nagłe fluktuacje temperatury – zarówno dodatnie, jak i ujemne – mróz oraz obfite opady deszczu, często marznące, powodują liczne ubytki na drogach. W celu zapewnienia bezpiecznej jazdy dla użytkowników dróg, niszczone miejsca są bieżąco naprawiane. Natomiast większe prace remontowe planowane są na początek wiosny, kiedy warunki atmosferyczne są bardziej sprzyjające.

Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, odpowiadający za zarządzanie drogami miejskimi, informuje, że codziennie monitoruje stan techniczny dróg, przeprowadza oceny i przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców dotyczące miejsc wymagających natychmiastowej interwencji. Zgłoszenia te często otrzymujemy telefonicznie lub elektronicznie. Na podstawie zebranych danych podejmowane są działania mające na celu naprawę wystąpienia uszkodzeń drogi.

Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie ubytku nie zawsze oznacza natychmiastową naprawę. Wykonywanie prac konserwacyjnych jest zależne od wielkości ubytków. Te, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników dróg, są usuwane jako pierwsze, a reszta – w zależności od kategorii drogi – w późniejszym czasie.

Zima to okres największej aktywności remontowej nawierzchni dróg. Ale dlaczego właśnie zimą powstaje najwięcej uszkodzeń i co je powoduje? Nawierzchnia jezdni jest narażona na wiele czynników, takich jak intensywność ruchu drogowego (im więcej aut korzysta z danej drogi, tym szybciej ulega ona degradacji), sposób eksploatacji (ograniczenia tonażowe), stan podbudowy drogi czy okres od ostatniej generalnej przebudowy. Ślady po poprzednich naprawach jezdni lub infrastruktury znajdującej się pod nią (gaz, kanalizacja, telekomunikacja) również wpływają na jej stan. Każde prace związane z tym powodują ingerencję w nawierzchnię, co sprawia, że asfalt w tych miejscach jest bardziej podatny na uszkodzenia.

W rezultacie na nawierzchni tworzą się pęknięcia i rysy. Zima jest bezlitosna dla tych uszkodzeń, zamieniając je w coraz większe dziury. Przyczyną jest tzw. przejście przez zero, czyli częste zmiany temperatury powietrza (dzień powyżej zera, noc poniżej zera), które są szczególnie dotkliwe, gdy są połączone z opadami deszczu.

Przy takich wahaniach temperatury, woda zgromadzona w pęknięciach zamarza i powoduje pękanie nawierzchni. Im częściej dochodzi do takich wahań, tym szybciej postępuje proces degradacji nawierzchni. W tym roku zmiany temperatury z minusowej na plusową i odwrotnie występują bardzo często. Naprawy przeprowadzane zimą są jedynie tymczasowe, ale najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi. Dlatego decydujemy się na usuwanie zwłaszcza najgłębszych wykruszeń lub tych o ostrych krawędziach.

Zimą najczęściej stosowaną metodą przez firmę wykonującą roboty drogowe jest uzupełnianie ubytków tzw. masą na zimno. Najpierw osuszamy wykruszenie, potem je czyścimy, a następnie układamy na nim specjalną masę bitumiczną, którą odpowiednio rozprowadzamy i dogęszczamy. Metody te są jedynie doraźne, dlatego zabezpieczone w ten sposób uszkodzenia są naprawiane asfaltem lanym lub przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych na wiosnę.

Naprawy nawierzchni na większą skalę planowane są najwcześniej na przedwiośnie lub wczesną wiosną, kiedy warunki pogodowe stają się stabilne. Decyzję o konkretnych pracach konserwacyjnych po zimie jest trudno podjąć teraz, ze względu na nieprzewidywalność pogorszenia stanu technicznego poszczególnych odcinków dróg.

Podtrzymywanie bieżącego stanu dróg ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg i wymaga wykonywania remontów cząstkowych nawet zimą.

Oprócz remontów cząstkowych, Departament Zarząd Dróg sukcesywnie od wielu lat realizuje zadania m.in. pn. „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu”, których głównym celem jest kompleksowa wymiana nawierzchni jezdni i chodników na wybranych ulicach lub odcinkach ulic. W latach 2014 – 2023 wykonano kompleksową odnowę nawierzchni na wielu ulicach Elbląga.

Kompleksowe remonty są najdroższe, ale jednocześnie przynoszą najlepsze efekty i gwarantują najdłuższą trwałość nawierzchni.