Elbląg: Przemiana naturalnej przestrzeni w zbiorniki retencyjne

Elbląg: Przemiana naturalnej przestrzeni w zbiorniki retencyjne

Obszar pomiędzy ulicami Sybiraków i Marymoncką w Elblągu jest obecnie miejscem intensywnej wycinki drzew oraz krzewów. Celem tych działań jest przystosowanie terenu do budowy zbiorników retencyjnych. Projekt, który jest dziełem Wód Polskich, ma na celu wydać 27 milionów złotych. Jednakże, pytanie pozostaje otwarte – kiedy rozpoczną się prace budowlane?

Plan Wód Polskich na najbliższe dwa lata obejmuje stworzenie dwóch zbiorników retencyjnych w Elblągu – górnego i dolnego. Ta inicjatywa stanowi część szerszego projektu, mającego na celu kompleksową regulację Srebrnego Potoku w Elblągu. Bogusław Pikniewicz z zespołu komunikacji i edukacji wodnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyjaśnia, że planowane zbiorniki mają na celu poprawę warunków spływu dużych ilości wody z Wysoczyzny Elbląskiej oraz zmniejszenie ryzyka narastającej fali powodziowej.

Prace przygotowawcze do realizacji tego ambitnego projektu już się rozpoczęły. W chwili obecnej, teren pomiędzy ulicami Sybiraków i Marymoncką jest miejscem intensywnych działań związanych z wycinką drzew.