Elbląg: Nowe parkomaty zainstalowane na różnych lokalizacjach

Elbląg: Nowe parkomaty zainstalowane na różnych lokalizacjach

Po tym jak Urząd Miasta Elbląg powiadomił o realizacji Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/180/2011 z 30 czerwca 2011 r., dotyczącej zdefiniowania miejsca dla płatnej strefy parkingowej na publicznych drogach miejskich, w listopadzie wprowadzone zostały w to miejsce nowoczesne parkomaty. Lokalizacje te obejmują parkingi zlokalizowane w obszarze płatnej strefy parkingowej przy ulicach takich jak: 12 Lutego (koło dawnego „Świata Dziecka” oraz po każdej ze stron ulicy między skrzyżowaniami z Al. Armii Krajowej i ul. 1 Maja), Bałuckiego (w pobliżu przedszkola), Mickiewicza (obok Urzędu Skarbowego i na parkingu przy skrzyżowaniu z ul. Bema), Wojska Polskiego (po obu stronach ulicy) oraz Żeromskiego od ul. Wojska Polskiego do ul. Ogrodowej i Morcinka.

Montaż aktualnych parkomatów jest kolejnym krokiem inwestycji, której celem jest wymiana zużytych urządzeń starszego typu. Nowe urządzenia zapewniają możliwość dokonywania płatności kartą, a dodatkowo umożliwiają wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu, co pozwala na uniknięcie wszelkich nieporozumień związanych ze zgubieniem biletu parkingowego.

Nowo umiejscowione urządzenia zostały sukcesywnie aktywowane w okresie od 1 do 6 grudnia, co umożliwiło opłacanie parkingu przez korzystających z nich mieszkańców. W pierwszym okresie funkcjonowania systemu, czyli do 10 grudnia, kontrolerzy nie wydawali wezwań do zapłaty. Zamiast tego, zostawiali na pojeździe informację o obowiązku opłacania parkingu.

Urząd Miasta przypomina również, że zgodnie z wcześniej wymienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu, mieszkańcy ulic znajdujących się w obszarze płatnej strefy parkingowej mają możliwość otrzymania bezpłatnego abonamentu dla mieszkańców, który pozwala na parkowanie w sektorze strefy obejmującej ulicę zamieszkania. Warunkiem otrzymania tego abonamentu jest stałe lub czasowe zameldowanie pod adresem położonym w danym sektorze oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem.