Deportacja nielegalnych imigrantów z Polski

Deportacja nielegalnych imigrantów z Polski

W miesiącu październiku straż graniczna Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymała kilka osób, które przebywały na terytorium Polski bez odpowiednich dokumentów legalizujących ich pobyt. Wśród zatrzymanych znalazł się 42-letni obywatel Gruzji, który podczas kontroli w olsztyńskiej Placówce Straży Granicznej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim nie był w stanie okazać żadnych dokumentów poza paszportem wydanym w swoim kraju pochodzenia. Ze względu na brak wymaganych dokumentów, mężczyzna ten będzie teraz musiał powrócić do Gruzji.

Jednak to nie jedyny przypadek nielegalnego pobytu cudzoziemców na terenie naszego kraju, z jakim musieli zmierzyć się funkcjonariusze Straży Granicznej. W ostatnich dniach przeprowadzone zostały dodatkowe kontrole legalności pobytu obcokrajowców na Warmii i Mazurach. Kontrolując trzech mężczyzn – obywateli Indonezji, Turcji oraz jeszcze jednego Gruzina – okazało się, że wszyscy oni przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez posiadanego prawa do tego. W efekcie każdemu z nich wydano decyzję o konieczności powrotu do kraju pochodzenia i nałożono na nich 6-miesięczny zakaz wjazdu nie tylko do Polski, ale także do wszystkich państw strefy Schengen.

Działania kontrolne przeprowadzone zostały także wobec sześciu Kolumbijczyków oraz obywatela Kuby. Wobec nich wszczęto procedurę zobowiązującą do opuszczenia terytorium Polski.