Benefity dla zaszczepionych na COVID-19

Benefity dla zaszczepionych na COVID-19

We wtorek rząd opublikował narodową strategię szczepień na COVID-19. Szczepionka ma mieć dwie cechy – będzie bezpłatna oraz dobrowolna. Co więcej, osoby, które zdecydują się na zaszczepienie będą mogły skorzystać z rządowego systemu zachęt. Na czym on polega?

Przedstawiciele rządu ogłosili, że celem jaki chcą osiągnąć w Polsce jest odporność populacji, a żeby do tego doprowadzić należy sprawić, aby szczepienia na COVID-19 były dobrowolne, powszechne i bezpieczne. Cały proces ma być przyjazny dla obywateli.

Bezpieczeństwo, wiedza i dobrowolność

Tygodniowo będziemy mogli zaszczepić około 180 tys. osób. Jednak, aby Polacy chcieli się szczepić musi odbyć się kampania informacyjna, która zwiększy frekwencję. Akcja zachęcająca do szczepień ma opierać się na trzech filarach: bezpieczeństwie, wiedzy i dobrowolności. Dzięki wiedzy, każdy świadomie będzie mógł podjąć dobrowolną decyzję, dlatego na informowanie Polaków o programie szczepień rząd ma poświęcić najwięcej czasu. Powstanie nawet specjalny serwis, na którym będą znajdowały się informację o szczepieniach. Kolejnym z filarów jest bezpieczeństwo, które według rządu jest priorytetem. Jeśli lek wchodzi do ogólnego obiegu to musi on być zbadany i bezpieczny. Państwo ma wziąć na siebie odpowiedzialność monitorowania w jaki sposób czują się osoby zaszczepione. Powstanie również centralny rejestr zaszczepionych. Trzeci z filarów, czyli dobrowolność ma opierać się na wiedzy i dawać Polakom możliwość zadecydowania o tym, czy chcą być zaszczepieni.

System zachęt dla zaszczepionych

Minister Zdrowia powiedział także o systemie benefitów dla tych, którzy się zaszczepią. Nie będzie dotyczyła ich kwarantanna po kontakcie z zakażonym i nie będą uwzględniane w limitach domowych spotkań. Póki co nie ma jednak decyzji o noszeniu maseczki przez osoby zaszczepione.