Analiza bezpieczeństwa drogowego w Elblągu na tle innych miast Polski

Analiza bezpieczeństwa drogowego w Elblągu na tle innych miast Polski

W ciągu minionego roku, 2022, na ulicach Elbląga odnotowano 1319 przypadków zdarzeń drogowych, w tym zarówno kolizji jak i wypadków. Przełożone na populację miasta, oznacza to, że na każdy tysiąc jego mieszkańców przypadało 11,6 takich incydentów. Najczęstszym powodem tych niefortunnych zdarzeń była niewłaściwie wykonana czynność cofania pojazdu. Analizując miejsce Elbląga w porównaniu do innych miast w Polsce, okazało się, że nie jest ono w czołówce pod względem liczby incydentów drogowych, zajmując 47. pozycję w rankingu obejmującym 84 największe polskie miasta.

Specjaliści z portalu Rankomat dokonali szczegółowej analizy bezpieczeństwa drogowego w 84 największych miastach kraju, biorąc pod uwagę liczbę zdarzeń drogowych na 1000 mieszkańców każdego z nich. Elbląg uplasował się na 47. miejscu tego zestawienia. W ramach prowadzonych badań wynik ten nie był ani najbardziej optymistyczny, ani najbardziej pesymistyczny spośród wszystkich miast Warmii i Mazur uwzględnionych w rankingu. W tym regionie najbezpieczniej było na drogach Ełku, które znalazło się na 65. miejscu listy. Aby uzyskać te dane, wykorzystano informacje pochodzące z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji.

W trakcie badanego okresu, mimo dużej liczby zdarzeń drogowych – 1319 – nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej. Niemniej jednak, 45 osób odniosło obrażenia w efekcie tych incydentów. Z uwagi na te statystyki, Elbląg znalazł się na 47. miejscu w rankingu 84 największych miast Polski pod względem liczby zdarzeń drogowych na 1000 mieszkańców. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że aż 246, czyli 18,6% wszystkich incydentów były spowodowane przez niewłaściwie wykonany manewr cofania przez kierowców. Dodatkowo, najwięcej kolizji i wypadków miało miejsce na ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka – aż 117.

Warto dodać, że dla kontrastu, w Olsztynie, stolicy województwa warmińsko-mazurskiego, liczba kolizji i wypadków była ponad dwukrotnie większa niż w Elblągu.