Adrenalina Klub Sportowy urządza tor do motocrossu na dzierżawionych terenach przy ulicy Kwiatkowskiego

Adrenalina Klub Sportowy urządza tor do motocrossu na dzierżawionych terenach przy ulicy Kwiatkowskiego

Na początku roku donosiliśmy o zakończeniu procesu przetargowego na dzierżawę terenów o powierzchni 23 hektarów, zlokalizowanych przy ul. Kwiatkowskiego w Modrzewinie. Adrenalina Klub Sportowy zamierza tam stworzyć m.in. tor do motocrossu. W dniu dzisiejszym, przedstawiciele ratusza potwierdzili podpisanie stosownej umowy dzierżawy.

Grunt objęty umową nie jest zabudowany, a jego część pokrywa roślinność drzewna i krzewiasta. Teren ten został wydzierżawiony na okres 20 lat, a roczny czynsz ma wynosić 94 tysiące złotych. W pierwszych 5 latach trwania umowy, dzierżawca będzie korzystał z znacznych ulg w opłatach czynszowych. Przez dwa pierwsze lata zapłaci jedynie 5% rocznego czynszu, co stanowi około 5 tysięcy złotych, natomiast w trzecim roku opłata wyniesie połowę wartości czynszu, czyli 47 tysięcy złotych. W kolejnych latach czynsz będzie naliczany w pełnej wysokości, a jego wartość będzie podlegać rewaloryzacji według wskaźnika inflacji.

„Zgodnie z warunkami umowy, dzierżawca jest zobowiązany do urządzenia terenu na cele sportowo-rekreacyjne oraz realizacji inwestycji wynikających z złożonej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu. Całość prac ma być przeprowadzona według przedstawionego harmonogramu” – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Na obszarze 20 hektarów powstaną różnorodne obiekty sportowe, w tym tor motocrossowy, super enduro oraz specjalny teren do jazdy quadami i rowerami MTB. Jak zapewniają urzędnicy, do końca maja na terenie klubu będzie funkcjonować wypożyczalnia motocykli i rowerów. Natomiast do końca października planowane jest oddanie do użytku toru super enduro, a do końca grudnia trasy enduro dla motocykli, rowerów i quadów. Zgodnie z umową dzierżawy, Adrenalina Klub Sportowy zobowiązał się również do organizacji Mistrzostw Polski Polskiego Związku Motorowego w roku 2024 lub 2025 oraz regularnego prowadzenia treningów i zawodów zgodnie z ustalonym harmonogramem imprez, począwszy od 1 marca 2025 roku.