Władze Elbląga wystawiają na sprzedaż rozległą działkę położoną w obszarze elbląskiego portu

Władze Elbląga wystawiają na sprzedaż rozległą działkę położoną w obszarze elbląskiego portu

Elbląski Ratusz zapowiedział plany sprzedaży pewnej nieruchomości. Co ciekawe, ta konkretna działka zlokalizowana jest przy ulicy Radomskiej, a jej lokalizacja obejmuje teren elbląskiego portu. Cena wywoławcza, jaką ustaliły władze miasta, wynosi niebagatelne 1,7 miliona złotych.

Oficjalne ogłoszenie o przetargu na sprzedaż tej nieruchomości podał do wiadomości publicznej sam prezydent Elbląga. Działka ma powierzchnię 1.4658 hektara i jest zabudowana budynkami mieszkalnymi oraz dodatkowymi budynkami gospodarczymi, które zostały przeznaczone do rozbiórki. Według miejscowego planu zagospodarowania, nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej numerem 7.U, czyli na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową, a konkretnie – obsługę portu.

Interesująca jest lokalizacja nieruchomości – po wschodniej stronie graniczy ona bezpośrednio z nabrzeżem rzeki Elbląg. Sąsiadujące z nieruchomością obszary charakteryzują się zabudową usługowo-przemysłową. Co więcej, nieruchomość znajduje się w obrębie granic Portu Morskiego Elbląg i leży na terenach uznanych za szczególnie zagrożone powodzią.

Władze miasta ustaliły cenę wywoławczą dla tej nieruchomości na poziomie 1,755 miliona złotych. Przetarg na sprzedaż działki ma się odbyć 20-go maja.