Walka o suwerenność polskich lasów

Walka o suwerenność polskich lasów

Edward Siarka, zastępca ministra klimatu i środowiska, wyraził stanowczy sprzeciw wobec dążeń Brukseli do przejęcia kontroli nad lasami i działalnością leśną. Podkreślił, że takie kwestie powinny pozostać w gestii indywidualnych państw członkowskich Unii Europejskiej. W swoim oświadczeniu zastrzegł również, że rząd reprezentowany przez Zjednoczoną Prawicę nie przychyli się do idei prywatyzacji polskich lasów.

Podczas środowej konferencji prasowej, Siarka zwrócił uwagę na fakt, że Sejm jest obecnie zaangażowany w proces tworzenia nowych regulacji prawnych dotyczących kwestii leśnictwa. Przywołał również, że rząd Zjednoczonej Prawicy stanowczo popiera projekt ustawy o lasach, zgłoszony przez obywateli, który jest obecnie procedowany w Sejmie. Wyraził nadzieję, że dokument ten będzie zawierał zapisy uniemożliwiające działania prowadzące do prywatyzacji Lasów Państwowych.

W niedzielne popołudnie w Chełmie, Jarosław Kaczyński – wicepremier oraz prezes partii Prawo i Sprawiedliwość – potwierdził, że „lasy są naszą własnością”, dodając jednak, że ze względu na ich finansową wartość są one pożądane przez innych. Stąd – jego zdaniem – próby odebrania Polsce tego cennego zasobu.

Warto tutaj podkreślić, że model zarządzania lasami stosowany w Polsce jest powszechnie ceniony i podziwiany na europejskim forum. Lasy Państwowe, które obejmują swoim zasięgiem aż 80% całkowitej powierzchni lasów w kraju, są niebawem obchodzić setną rocznicę swego istnienia. Mimo to, przyszłość tej doskonale funkcjonującej organizacji z bogatym dorobkiem doświadczeń jest niepewna.

Lasy Państwowe wspólnie z sektorem przemysłu drzewnego są odpowiedzialne za kilka procent polskiego PKB. Polska jest często nazywana meblarskim sercem Europy ze względu na stałą dostępność drewna oraz efektywną strategię Lasów Państwowych, co przyczynia się do wysokiej pozycji polskiego przemysłu drzewnego na tle konkurencji zarówno pod kątem produkcji jak i eksportu. Cały sektor leśno-drzewny generuje blisko 400 tys. miejsc pracy, zwłaszcza na terenach mniej zurbanizowanych.

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu W Polityce, 77% respondentów uważa, że to Polska powinna kontrolować państwowe obszary leśne w kraju, natomiast jedynie 10% popiera kontrolę Unii Europejskiej w tej materii.