Transformacja na szczytach sądownictwa: nowa era Sądu Okręgowego w Elblągu

Transformacja na szczytach sądownictwa: nowa era Sądu Okręgowego w Elblągu

Zakończona została kadencja Piotra Żywickiego na stanowisku prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu, ale mimo to będzie kontynuował swoją sędziowską karierę w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Jego następcą został wybrany Jacek Bryl. Te zmiany zostały zainicjowane przez kończącego swoją działalność ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobrę.

W poniedziałek odbyło się spotkanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Elblągu. Na tym zgromadzeniu, Katarzyna Frydrych, zastępca ministra sprawiedliwości, miała przyjemność przedstawić Jacka Bryla jako nowo mianowanego prezesa sądu.

Bryl, który jest obecnie 56-letnim neo-sędzią, pełnił wcześniej funkcję wiceprezesa Sądu Okręgowego w Elblągu. Do marca 2022 roku służył jako sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu. Decyzją prezydenta RP został awansowany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego, po uprzednim podpisaniu listu poparcia dla neo-KRS, instytucji nieuznawanej przez część środowiska sędziowskiego.

Jednak ogłoszenie nowego prezesa Sądu Okręgowego przez przybyłą minister Frydrych spotkało się z chłodnym przyjęciem. Zaledwie czterech sędziów z kilkudziesięciu stawiło się na prezentację, jak podaje anonimowy przedstawiciel Temidy.

W dodatku, Jacek Bryl sam wyznaczył siebie na stanowisko rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Elblągu. Tym samym zastąpił na tym stanowisku długoletniego rzecznika, sędziego Tomasza Koronowskiego.