Radna Banasiewicz apeluje o modernizację parkingu przy elbląskiej przychodni. Co na to prezydent miasta?

Radna Banasiewicz apeluje o modernizację parkingu przy elbląskiej przychodni. Co na to prezydent miasta?

Radna Elżbieta Banasiewicz z partii Prawo i Sprawiedliwość, zwróciła się do prezydenta Elbląga, Witolda Wróblewskiego, za pośrednictwem interpelacji, wyrażając swoje stanowisko w sprawie konieczności rozbudowy oraz modernizacji parkingu przy przychodni znajdującej się przy ulicy Bema 80.

Radna Banasiewicz argumentuje swoją prośbę wieloma sygnałami od mieszkańców Elbląga, którzy korzystają z usług medycznych świadczonych w tej placówce. Zauważono bowiem, że parking nie spełnia wymagań użytkowników – brakuje miejsc postojowych, a te, które są dostępne, są w złym stanie technicznym. Często dochodzi też do sytuacji, kiedy miejsca oznaczone jako zakaz parkowania są zajmowane przez kierowców, co skutkuje blokadą wejścia i wyjścia dla karetek. Osoby niepełnosprawne mają problemy z dostaniem się do windy, a matki z wózkami muszą omijać zaparkowane samochody. Radna sugeruje zagospodarowanie terenu zielonego przed przychodnią na dodatkowe miejsca parkingowe.

Na odpowiedź radnej zareagował prezydent Elbląga, Witold Wróblewski, który w swojej odpowiedzi podkreśla konieczność analizy kosztów takiej inwestycji. Jego zdaniem, modernizacja parkingu wymagałaby m.in. poszerzenia drogi wjazdowej, remontu nawierzchni oraz wykonania dodatkowych miejsc postojowych. Szacunkowy koszt tych prac, wraz z robotami towarzyszącymi, oszacowany został przez Zarząd Budynków Komunalnych, który administruje tą nieruchomością, na kwotę co najmniej 400 tysięcy złotych brutto. Prezydent Wróblewski dodaje również, że przed rozpoczęciem inwestycji należy zdobyć wymagane prawnie pozwolenia oraz przygotować dokumentację projektowo-kosztorysową, co generuje dodatkowe koszty rzędu około 30 tysięcy złotych brutto.

Witold Wróblewski przypomina również, iż koncepcja modernizacji parkingu była już zgłaszana w ramach Budżetu Obywatelskiego jako jedna z inicjatyw ogólnomiejskich. Niemniej jednak projekt ten nie zdobył wystarczającej liczby głosów. Prezydent przyznaje także, że ze względu na ograniczone możliwości finansowe Zarządu Budynków Komunalnych w najbliższym czasie nie planuje się modernizacji parkingu. Sytuacja ta może ulec zmianie tylko wówczas, gdy pojawią się dodatkowe środki finansowe w budżecie.