Przetarg na utrzymanie i wymianę sygnalizacji świetlnej oraz usługi pogotowia drogowego w mieście

Przetarg na utrzymanie i wymianę sygnalizacji świetlnej oraz usługi pogotowia drogowego w mieście

Miasto zaprasza do składania ofert w nowo ogłoszonym przetargu. Zadaniem wybranej firmy będzie zapewnienie obsługi związanej z utrzymaniem, kontrolą i wymianą urządzeń sygnalizacyjnych znajdujących się w mieście, a także dostarczanie usług z ramienia pogotowia drogowego. Umowa przewiduje świadczenie tych usług przez okres sześciu miesięcy.

Firma, która zwycięży w przetargu, będzie odpowiedzialna za obsługę 45 wielofazowych urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz 9 urządzeń ostrzegawczych działających na terenie Elbląga. Do zakresu obowiązków wybranego wykonawcy należeć będzie codzienna inspekcja urządzeń i przygotowywanie na ich podstawie raportów, pełnienie całodobowych dyżurów telefonicznych, dbanie o dobry stan techniczny urządzeń, realizowanie napraw bieżących i konserwacji, zgłaszanie potrzeby przeprowadzenia remontów bieżących i generalnych związanych z działaniem sygnalizacji oraz wymiana urządzeń.

Dokumentacja przetargowa informuje, że wykonawca będzie również odpowiedzialny za świadczenie usług pogotowia drogowego, które obejmują całodobowe działania związane z zabezpieczaniem i naprawą oznakowania pionowego oraz urządzeń zapewniających bezpieczeństwo na drogach. Zakres tych działań obejmuje 0,5 km dróg krajowych, 28 km dróg wojewódzkich, 109 km dróg powiatowych, 87 km dróg gminnych i 35 km dróg wewnętrznych. Wykonawca będzie musiał pełnić telefoniczne dyżury całodobowe i podejmować działania interwencyjne w zakresie oznakowywania i zabezpieczania miejsc potencjalnie niebezpiecznych dla ruchu drogowego.

Oferty w ramach przetargu można składać do 31 maja. Kryteria oceny ofert to cena (60 proc.), czas reakcji (20 proc.) oraz okres gwarancji (20 proc.).