Przeanalizowano bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych na ul. Legionów w Elblągu gdzie doszło do potrącenia dziecka

Przeanalizowano bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych na ul. Legionów w Elblągu gdzie doszło do potrącenia dziecka

W odpowiedzi na tragiczny incydent, który miał miejsce w maju, kiedy to dziecko zostało potrącone na przejściu dla pieszych na ulicy Legionów, Departament Zarząd Dróg oraz przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przeprowadzili szczegółową analizę bezpieczeństwa tego obszaru. Prace te miały na celu zbadanie i zrozumienie, jak mogło dojść do takiego incydentu.

Na podstawie wyników tej analizy, podjęto decyzję o wprowadzeniu dodatkowych środków zabezpieczających. Zdecydowano się na dodanie znaku P-10 „przejście dla pieszych” umieszczonego na czerwonym tle, co ma za zadanie uczynić przejście bardziej widocznym dla kierowców. Wprowadzono również dodatkowy znak T-27 „tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci”, aby podkreślić specyfikę tego miejsca. Wprowadzenie tych zmian jest już w toku i planowane jest ich zakończenie do końca czerwca tego roku.

Departament Zarząd Dróg oraz Policja zapowiedzieli, że będą dalej monitorować sytuację na tym przejściu dla pieszych, aby zapewnić jego bezpieczeństwo. Pragną również przypomnieć, że w poprzednich latach zainstalowano dwustronne oznakowanie tras pieszych, które są wyposażone w znaki D-6 „przejście dla pieszych” na fluorescencyjnym tle, aby poprawić ich widoczność.