Policyjni przewodnicy psów służbowych z Elbląga z pomocą na granicy z Białorusią

Policyjni przewodnicy psów służbowych z Elbląga z pomocą na granicy z Białorusią

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, funkcjonariusze będący przewodnikami policyjnych psów służbowych zostali przeniesieni i aktualnie pełnią swoje obowiązki na granicy Polski z Białorusią.

W trakcie rozmowy z nadkomisarzem Krzysztofem Nowackim, oficerem prasowym elbląskiej komendy, dowiedzieliśmy się, że tego rodzaju działania są regularne. Czasami dochodzi do sytuacji, kiedy policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu są wyznaczani do udzielania wsparcia na granicy.

Z raportu Straży Granicznej wynika, że 27 września doszło do próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej linii granicznej przez 33 cudzoziemców. Trzech z nich zmieniło swoją decyzję na widok polskich sił bezpieczeństwa i zawróciło na Białoruś. Na terenie patrolowanym przez Placówkę Straży Granicznej w Białowieży, grupa 21 migrantów z Afganistanu usiłowała przekroczyć granicę. W tym samym obszarze polski patrol został zaatakowany kamieniami i gałęziami drzew przez osoby próbujące nielegalnie przekroczyć granicę. Również funkcjonariusze z Placówki SG w Czeremsze podejmowali interwencje w celu udaremnienia nielegalnej migracji.

Z danych za rok 2023 wynika, że obywatele aż 52 różnych krajów próbowali nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę, łamiąc tym samym przepisy prawa.