Planowane prace na sieci wodociągowej 12 czerwca mogą spowodować zaniżone ciśnienie na wybranych ulicach

Planowane prace na sieci wodociągowej 12 czerwca mogą spowodować zaniżone ciśnienie na wybranych ulicach

Zarząd Miejskiej Spółki Wodociągowej EPWiK Sp. z o.o. uprzedza, iż 12 czerwca przeprowadzone będą zaplanowane prace konserwacyjne w systemie wodociągowym. W związku z tym, mieszkańcy ulic Kilińskiego, Narciarskiej, Aleksandra Fredry oraz Lotniczej powinni być przygotowani na potencjalne obniżenie ciśnienia wody.

Prace mają zostać rozpoczęte o godzinie 8:00 i planowany jest ich koniec na godzinę 16:00. Niemniej jednak, zarówno skrócenie jak i przedłużenie tego czasu jest możliwe. W przypadku ewentualnego przedłużenia prac, EPWiK zobowiązuje się dostarczyć wodę za pomocą beczkowoza.

W wyniku prowadzenia zaplanowanych prac może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. Jeżeli okaże się, że takie zjawisko wystąpi, mieszkańcy powinni niezwłocznie zgłosić ten fakt do Pogotowia Technicznego pod numerem telefonu 994.

EPWiK Sp. z o.o. wyraża ubolewanie za wszelkie niewygodności, które mogą być spowodowane zaplanowanymi pracami na sieci wodociągowej i z góry przeprasza za potencjalne utrudnienia w dostawie wody.