Otwarty nabór na stypendia dla studentów medycyny w Elblągu zobowiązujących się do pracy w lokalnych szpitalach

Otwarty nabór na stypendia dla studentów medycyny w Elblągu zobowiązujących się do pracy w lokalnych szpitalach

Elbląg ponownie zaprasza studentów medycyny do składania wniosków o przyznanie stypendiów. Termin zgłoszeń upływa 4 października. Stypendium, wynoszące 2 tysiące złotych brutto miesięcznie, jest przeznaczone dla studentów piątego, szóstego roku lub obu ostatnich lat studiów medycyny.

Zarządzenie prezydenta Elbląga zawiera szczegółowe kryteria przyznania stypendium. Kandydat powinien posiadać średnią ocen za poprzedni rok akademicki minimum 3,5, nie korzystać z urlopów przewidzianych regulaminem studiów i zobowiązać się do pracy w elbląskim szpitalu celem odbycia szkolenia rezydenckiego. Okres zatrudnienia musi wynosić co najmniej 4,5 roku. Dodatkowo, kandydat musi wybrać specjalizację deficytową w placówce, w której zamierza podjąć pracę.

W miejscowym Szpitalu Miejskim deficytowe specjalizacje to choroby wewnętrzne oraz rehabilitacja, natomiast Wojewódzki Szpital Zespolony wymienia neurologię, medycynę ratunkową, choroby wewnętrzne oraz onkologię. Szpital Miejski oferuje jedno miejsce stypendialne, a Wojewódzki Szpital Zespolony cztery.

Podczas roku akademickiego 2023/2024 dwa stypendia zostały przyznane. Pierwsze dla specjalizacji radiologia i diagnostyka obrazowa w Szpitalu Miejskim, a drugie dotyczyło neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. W poprzednim roku, kiedy program ruszył, wpłynął tylko jeden wniosek o stypendium – na specjalizację z onkologii w WSZ w Elblągu.

Potrzeba przyznawania takich stypendiów pojawiła się w 2021 roku, aby zapewnić odpowiednią ilość kadr lekarskich w elbląskich szpitalach. Decyzja Rady Miejskiej w tej sprawie została anulowana przez ówczesnego wojewodę warmińsko-mazurskiego, co następnie zakwestionował Wojewódzki Sąd Administracyjny. Pomimo tych przeciwności, miasto kontynuuje realizację programu.