Kolejne niepowodzenie w poszukiwaniu wykonawcy remontu ul. Portowej – znowu unieważniono przetarg

Kolejne niepowodzenie w poszukiwaniu wykonawcy remontu ul. Portowej – znowu unieważniono przetarg

Remont ulicy Portowej, będącej główną arterią prowadzącą do elbląskiego portu, spotyka się z kolejnymi przeciwnościami losu. Nie udało się jeszcze wyłonić firmy, która podejmie się opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy. Niestety, to już drugi przetarg w tej sprawie, który kończy się unieważnieniem.

Gorąco dyskutowana, bo w bardzo złym stanie ulica Portowa (odcinek drogi powiatowej nr 2081N) stała się przedmiotem pierwszego przetargu miasta w kwietniu. Niemniej jednak, postępowanie to zakończyło się fiaskiem – brak jakiejkolwiek oferty doprowadził do jego unieważnienia. Po tym niepowodzeniu, władze miejskie próbowały ponownie i w maju ogłosiły kolejny przetarg na opracowanie dokumentacji.

Zainteresowanie wykazała jedynie jedna firma, przedstawiając ofertę opiewającą na sumę blisko 218 tysięcy złotych brutto. Pomimo tego, że zaproponowana kwota była niżej ustalonego budżetu zadania, wynoszącego 300 tysięcy złotych, oferta ta nie została przyjęta. Odrzucenie oferty nastąpiło z powodu niespełnienia formalnych wymogów, co zmusiło do ponownego unieważnienia postępowania przetargowego.