Interwencje straży pożarnej związane z lokalnymi podtopieniami spowodowanymi rozpuszczaniem śniegu

Interwencje straży pożarnej związane z lokalnymi podtopieniami spowodowanymi rozpuszczaniem śniegu

W powiecie braniewskim, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych są zaangażowani w wykonywanie zadań powiązanych z podtopieniami lokalnymi. Te niefortunne zdarzenia wynikają z procesu tzw. roztopów, czyli topnienia się śniegu, a także opadów deszczu.

Intensywność tych fenomenów przyrodniczych doprowadziła do zalania piwnic w budynkach mieszkalnych. Interwencje w takich sytuacjach wymagały aktywnego udziału ochotniczych strażaków z różnych jednostek OSP na terenie powiatu, w tym OSP Zagaje, OSP Lelkowo, OSP Pieniężno i OSP Wyszkowo.

Niestety, skutki roztopów i opadów deszczu były o wiele szersze. Gwałtowny napływ wody spowodował wzrost poziomu cieków wodnych, co doprowadziło do zalania nie tylko terenów rolnych, ale także dróg lokalnych. Znaczący wzrost liczby interwencji odnotowano przede wszystkim na terenie Gminy Lelkowo.