Interwencja służb w zabezpieczaniu wału przeciwpowodziowego i budynku mieszkalnego w Balewie

Interwencja służb w zabezpieczaniu wału przeciwpowodziowego i budynku mieszkalnego w Balewie

W piątek, dokładnie 9 lutego, należało podjąć akcję naprawy wału przeciwpowodziowego, lokalizowanego w miejscowości Balewie, będącej częścią gminy Markusy. Zostały na ten cel skierowane odpowiednie służby.

Ekipa ochotniczej straży pożarnej z Krzewsk, na wniosek pracownika Urzędu Gminy Markusy, została oddelegowana do Balewa. Zadaniem strażaków było nie tylko zabezpieczenie budynku mieszkalnego przed potencjalnym zagrożeniem, ale także prace remontowe na walnym wału przy rzece.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez zaangażowanych w akcję strażaków, konieczna była interwencja w kilku punktach wału przeciwpowodziowego. W celu jego uszczelnienia wykorzystano worki napełnione piaskiem oraz specjalistyczny rękaw przeciwpowodziowy.