Ferie w jednym terminie dla wszystkich to zła decyzja – uważa tak połowa Polaków  

Ferie w jednym terminie dla wszystkich to zła decyzja – uważa tak połowa Polaków   

Ponad połowa mieszkańców Polski opowiedziała się za tym, aby ferie zimowe nie odbywały się w jednym terminie. Sondaż przeprowadziło United Surveys dla RMF FM i ,,Dziennika Gazety Prawnej”.  

Ankietowanych pytano o to, jaki stosunek mają do decyzji, zgodnie z którą ferie dla wszystkich województw odbędą się w jednym terminie. 28,9% odpowiedziało, że jest to „zdecydowanie zła” decyzja. 22,1% określiło ją jako „raczej złą”.Łącznie daje to aż 51% badanych, którzy sprzeciwiają się decyzji rządu. Pozytywnie zaopiniowało ją 38,6% Polaków. 10,4% respondentów nie ma w tym temacie zdania. Sondaż przeprowadzono za pomocą metody CATI, czyli wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo na próbie 1000 pełnoletnich Polaków. Mimo różnych opinii, decyzja rządu już się nie zmieni, a ferie zimowe odbędą się w terminie 4-17 stycznia. Według Ministra Zdrowia, takie rozwiązanie wynika ze względów bezpieczeństwa. Wszyscy mieszkańcy Polski powinni w tym okresie pozostać w domu, a wszelkie podróże nie powinny się odbywać. Zamknięte będą hotele i pensjonaty, zgodnie z zakazem wyjazdów w ferie.