252-letni dąb szypułkowy z Elbląga ma szansę stać się pomnikiem przyrody

252-letni dąb szypułkowy z Elbląga ma szansę stać się pomnikiem przyrody

Rada Miejska w Elblągu otrzymała niedawno petycję z propozycją ustanowienia nowego pomnika przyrody. Petycja dotyczy szczególnie dębu szypułkowego rosnącego przy ulicy Szańcowej 3.

Petycja zawiera informacje, że ten konkretny dąb szypułkowy ma obwód na wysokości pierśnicy mierzący około 525 cm, wysokość drzewa wynosi 23,5 m i jest ono w dobrym stanie zdrowotnym. Autor wniosku proponuje nazwać to drzewo „Dąb Polski”, argumentując, że tak właśnie jest ono rozpoznawane przez mieszkańców miasta.

W treści wniosku podkreślono, że dąb szypułkowy rosnący na Wyspie Spichrzów wzdłuż ulicy Szańcowej jest nieocenionym skarbem, nie tylko ze względu na jego naturę, ale także wartość historyczną. Zgodnie z domniemaniami, dąb ten został posadzony około roku 1772 i jest jednym z największych drzew w Elblągu. Autor wniosku zaznacza, że utrzymanie tego drzewa dla przyszłych pokoleń jest w głębokim interesie społeczności Elbląga, a przyznanie mu statusu pomnika przyrody bez wątpienia przyczyni się do tego celu.

W pierwszej kolejności petycją zajmie się komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Elblągu. Najprawdopodobniej spotkanie komisji odbędzie się po najbliższych wyborach, kiedy to zostanie ustalony jej nowy skład.