Projekt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczący monitorowania nawyków komunikacyjnych

Projekt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczący monitorowania nawyków komunikacyjnych

Naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzą innowacyjny projekt, którego celem jest monitorowanie zachowań komunikacyjnych w miejskich obszarach funkcjonalnych, konkretnie w Elblągu. Istotą projektu jest opracowanie uniwersalnego, a zarazem ekonomicznego algorytmu geomatycznego, który pozwoli na analizę nawyków komunikacyjnych mieszkańców.

Interesujące przedsięwzięcie finansowane jest częściowo przez Narodowe Centrum Nauki i zakłada wykorzystanie danych geoprzestrzennych. Dzięki nim powstanie narzędzie umożliwiające monitorowanie zachowań mieszkańców miasta. Kluczową rolę w procesie tworzenia tego algorytmu pełni badanie ankietowe, które jest obecnie przeprowadzane.

Ankieta składa się z 31 pytań, a jej uzupełnienie zajmuje jedynie około 10 minut. Co ważne, uczestnictwo w ankiecie jest całkowicie dobrowolne i anonimowe. Ankieta została zatwierdzona przez Komisję ds. Etyki Badań Naukowych, co zapewnia jej zgodność z obowiązującymi standardami etycznymi w naukach społecznych.

Organizatorzy projektu gorąco zachęcają do wzięcia udziału w badaniu, które ma na celu przyczynić się do rozwoju środowiska miejskiego. Do ankiety można uzyskać dostęp online.

Założono, że realizacja projektu zostanie zakończona do połowy następnego roku.